Chất Lượng

Chia sẻ
Chất Lượng

Chất lượng là ưu tiên hàng đầu trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Cùng với hệ thống ERP và phần mềm Shoopfloor: quy trình kiểm soát chất lượng luôn được thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác. Mọi nhân viên có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng công việc và chịu trách nhiệm cuối cùng về công việc của họ. Điều này giúp chúng tôi có khả năng kiểm soát, ngăn chặn các lỗi có thể xảy ra ngay từ ban đầu và liên tục cải tiến hệ thống chất lượng.

Quay lại dịch vụ