Thiết Kế CAD/CAM/3D

Chia sẻ
Thiết Kế CAD/CAM/3D

Phát triển và thiết kế từ một ý tưởng ban đầu

Khách hàng thường yêu cầu ITEQ Việt Nam phát triển một ý tưởng hoặc một thiết kế ban đầu trở thành một nguyên mẫu đầy đủ chức năng. ITEQ có thể triển khai sản xuất và lắp ráp hoàn thiện.

Hợp tác phát triển thiết kế

Ngay ở công đoạn thiết kế, các chuyên gia của ITEQ đã tham gia vào việc phát triển sản phẩm mới. Việc này thường bao gồm bước thiết kế và định hình các chi tiết cơ khí và bộ phận kết cấu từ tấm kim loại và xử lý bề mặt. Các kỹ sư của ITEQ có kinh nghiệm phong phú trong việc thiết kế các chi tiết tấm kim loại và có thể, ngay ở đầu một công đoạn, cung cấp các giải pháp đưa vào công đoạn sản xuất. Mục tiêu chính ở đây là đạt được giá thành thấp nhất.

Tái thiết kế

Trong nhiều trường hợp, tái thiết kế các sản phẩm hiện có sử dụng các trang thiết bị sản xuất hiện hành có thể tiết giảm được chi phí.

Quay lại dịch vụ